vmasociacija

logo

Apie asociaciją

Vairuotojų mokymo asociacija (VMA) vienija įstaigas ir organizacijas, asmenų grupes bei pavienius asmenis suinteresuotiems eismo kultūros kėlimu, ekologiško judumo skatinimu, susijusius su vairuotojų mokymu bei koordinuoja, atstovauja ir gina asociacijos narių viešuosius interesus.
Asociacijai gali priklausyti fiziniai ir juridiniai asmenys, suinteresuoti eismo kultūros kėlimu, ekologiško judumo skatinimu ir situacijos keliuose gerinimu.

Asociacija įkurta 2023 m.

Asociacija nuolat auga naujais nariais, joje yra 77 nariai.
Pagrindinis reikalavimas VMA nariams – suinteresuotumas prisidėti prie eismo dalyvių žinių ir gebėjimų gerinimo ir eismo kultūros kėlimo.
VMA bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, asociacija organizuoja ir vykdo vairuotojų mokytojų ir vairavimo instuktorių mokymą.

Asociacijos tikslai

Asociacijos tikslai – Inicijuoti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos institucijoms vairuotojų gerinimo, egzaminavimo, mokymo planų ir programų tobulinimo klausimais, taip pat sudaryti organizacijos nariams palankesnes sąlygas bendradarbiaujant plėtoti mokymą.

Pagrindinis VMA tikslas – saugus eismas.

Asociacijos veikla

Gebėjimas tinkamai dalyvauti eisme — viena svarbiausių modernios visuomenės nario bendrųjų kompetencijų. Vairuotojų mokymo asociacijos narių bendruomenė ryžtasi savo bendru darbu, intelektiniu resursu, idėjomis, patirtimi ir pavyzdžiu prisidėti prie bendražmogiškosiomis vertybėmis bei gamtos ir vienas kito tausojimu grįstos eismo dalyvių judėjimo sampratos kūrimo. Esame suinteresuoti reikštis įvairiose srityse, o ypatingai – eismo dalyvių mokymo, mokymo kokybės užtikrinimo ir kėlimo bei eismo organizavimo sektoriuose.

Bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, asociacija organizuoja ir vykdo vairuotojų mokytojų ir vairavimo instuktorių mokymą.

Daugiau informacijos:

Scroll to Top