vmasociacija

logo

Narystė asociacijoje

Vairuotojų mokymo asociacijos (VMA) nariais gali būti privatūs (fiziniai) asmenys ir įmonės ar organizacijos (juridiniai asmenys).
Pagrindinis reikalavimas VMA nariams – suinteresuotumas prisidėti prie eismo dalyvių žinių ir gebėjimų gerinimo ir eismo kultūros kėlimo.

Asmuo, tapdamas Vairuotojų mokymo asociacijos nariu, prisiima šias pareigas:

  1. Aktyviai prisidėti prie Asociacijos veiklos visokeriopomis savo darbo, idėjų ir dvasios pastangomis
  2. Jokia savo veika nediskredituoti Asociacijos
  3. Laikytis Asociacijos Įstatų ir Valdybos sprendimų.

Taip pat, Vairuotojų mokymo asociacijos nariai įgyja tokias privilegijas:

  1. Teikti Asociacijai pasiūlymus ir reikšti nuomonę eismo dalyvių mokymo ir eismo saugumo klausimais
  2. Tobulinti savo žinias ir bendravimo įgūdžius dalyvaujant diskusijose, konsultacijose ir seminaruose
  3. Dalyvauti Asociacijos renginiuose naudojantis nariams teikiamomis privilegijomis

Naujų narių priėmimas

Naujų narių priėmimą vykdo Asociacijos Valdyba. Asmeniui, siekiančiam tapti Asociacijos nariu, reikia užpildyti ir pateikti prašymą Vairuotojų mokymo asociacijos Valdybai. Prašymai yra svarstomi Valdybos posėdžio metu. Kai kuriais atvejais Valdyba gali nuspręsti nepriimti asmens į Vairuotojų mokymo asociaciją dėl įrodymų apie asmens motyvaciją prisidėti prie Asociacijos veiklos trūkumo. Dėl šios priežasties, asmenims, siekiantiems tapti Asociacijos nariais, rekomenduojama kartu su prašymu pateikti raštu išdėstytus motyvus, kuriais remiantis yra siekiama narystės Asociacijoje, arba dalyvauti Valdybos posėdyje, kuriame bus svarstomas asmens narystės Asociacijoje klausimas.

Prašymą ir kitus dokumentus galima siųsti VMA el. pašto adresu info@vmasociacija.lt

Scroll to Top