vmasociacija

logo

Teisinė informacija

Pirminį motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
 2. Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.
 3. Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162, 2017 m. vasario 24 d. Nr. 2BE-26, 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-393, 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2BE-194, 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 2BE-245).
 4. Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.

Papildomą (KET pažeidusių vairuotojų) mokymą reglamentuojantys teisės aktai

 1. Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418.
 4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

Profesionalių vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai

 1. LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašu nustatytos vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio profesinio mokymo bendrosios sąlygos ir periodiškumas
 3. Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymas.

Vairuotojų egzaminavimą reglamentuojantys teisės aktai

 1. VĮ „Regitra” Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas.
 2. VĮ „Regitra” Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašas.
 3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas.

Kelių eismo taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.

Kiti teisės aktai

 1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 2B-463 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.
 2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 2B-299 „Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 2B-298 „Dėl vairavimo mokyklų vertinimo, atsižvelgus į mokinių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, teorijos arba praktinio vairavimo egzaminų išlaikymo rezultatus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 2B-465 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 2B-274 „Dėl mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.
 5. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 2B-274 „Dėl mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 2B-264 „Dėl vairavimo mokymo aikštelių ploto ir jų pralaidumo bei mokymo elementų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”.
 7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3-495 „Dėl šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-578 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 9. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2B-581 „Dėl vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizės atlikimo ir teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo aprašo patvirtinimo“.
 10. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 2B-460 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2B-581 „Dėl vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizės atlikimo ir teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Nuorodos

Su asociacijos VMA veikla susijusios arba panašią veiklą vykdančios institucijos ir organizacijos:

Siuntiniai

Siuntiniai:
Mūsų logotipas – PDF, JPG

Scroll to Top